Veel gestelde vragen

Steeds meer verhuurders bieden, naast isolatie, zonnepanelen aan om de woonlasten van huurders te doen verminderen.
De zon is een schone, gratis energiebron die niet ‘op’ raakt. Door het daglicht dat op een zonnepaneel schijnt, wordt er elektriciteit opgewekt. Met zonnepanelen op uw dak kunt u op een milieuvriendelijke en voordeligere manier uw eigen stroom opwekken. Dat is goed voor het milieu en uw eigen portemonnee.

Zonne-energie ontstaat door kernfusie op de zon en bereikt de aarde als licht. De totale hoeveelheid zonneenergie die op aarde valt is 9.000 keer groter dan de totale energiebehoefte van alle mensen op aarde.
We gebruiken zonne-energie voor:
• het verwarmen van water, dit worden thermische zonnecollectoren of zonneboilers
genoemd.
• het opwekken van elektriciteit, dit worden PV (photovoltaïsche) panelen, zonnestroomsystemen of zonnepanelen genoemd.

Zonnecellen in zonnepanelen worden gemaakt van zogenaamde halfgeleidermaterialen. Onder inwerking van licht worden negatief geladen elektronen vrijgemaakt om te bewegen. Deze elektronen laten eveneens beweeglijke, positief geladen gaten achter. Een zonnecel scheidt de positieve en negatieve deeltjes van elkaar zodat er een spanningsverschil ontstaat tussen de voor – en achterkant van de zonnecel. Wanneer de voor- en achterzijde met elkaar verbonden worden, gaat een elektrische stroom lopen en levert de cel elektriciteit.

• Uw elektriciteitsrekening gaat omlaag.
• U maakt uzelf voor de komende 25 jaar minder kwetsbaar voor verhogingen van de energieprijs.
• U levert een bijdrage aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de verdeling van zonne-energie over de aarde heel gelijkmatig. Het verschil in jaarlijkse beschikbare zonne-energie tussen de Sahara en het noorden van Scandinavië is niet meer dan een factor drie. In Nederland schijnt de zon circa 1500 uur per jaar, dat is ongeveer 1000 kWh/m2 per jaar aan zonlicht. Bovendien werken zonnepanelen niet alleen op fel zonlicht maar ook op gewoon daglicht. Wel minder, maar het tikt ook aan. Bij een slechte zomer is er ook nog geen man overboord, het voor en najaar leveren soms ook verrassend veel zonnestroom. En over een periode van tientallen jaren zijn deze afwijkingen te verwaarlozen. En als de zon niet schijnt verbruikt u net als voorheen ‘gewone’ energie via uw energiebedrijf en komt u niet zonder stroom te zitten.

Het vermogen van een zonne-energiesysteem wordt uitgedrukt in Watt piek (Wp). Dit is het maximale vermogen dat een zonnepaneel kan leveren. De hoeveelheid kWh die op uw dak kan opgewekt worden is afhankelijk van de positie van uw dak, de hellingshoek van uw dak en het aantal zonuren. Een zonne-energiesysteem in Nederland wekt per jaar tussen 0,82 en 1 kWh per Wp op.
Hoe dichter bij de kust, hoe hoger het aantal zonneuren en hoe meer energie uw zonnepanelen zullen produceren.

Een zonnepaneel zet zon om in stroom en een zonnecollector zet zon om in warmte.

Dat is er niet, er wordt hetzelfde bedoeld. PV staat voor Photo Voltaïsch en dat is het proces waarbij zonlicht door zonnecellen wordt omgezet in gelijkstroom.

Zonnecel - Onderdeel van een zonnepaneel die onder invloed van licht direct elektriciteit levert.
Zonnepaneel - Een aantal in serie geschakelde zonnecellen, in een frame, van 1,6 x 1 meter.
PV-systeem of zonnestroomsysteem - Een aantal zonnepanelen, compleet met overige systeemonderdelen zoals de bevestigingsconstructie, de bekabeling en de omvormer
PV - Photovoltaisch oftewel zonnestroom
Omvormer (of inverter) - Apparaat dat de gelijkstroom (DC) van zonnepanelen omzet in wisselstroom (AC) te gebruiken voor het elektriciteitsnet of apparaten.
DC-bekabeling - DC staat voor ‘Direct Current’ of gelijkstroom. Dit is de elektriciteitskabel die de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer leidt.
AC-bekabeling - AC staat voor ‘Alternating Current’ of wisselstroom. Dit is de elektriciteitskabel die de wisselstroom van de omvormer naar de meterkast leidt.
kWh - KiloWattuur – de eenheid voor elektriciteit.
Wp - Wattpiek - vermogen van een zonne-energiesysteem.

Zonnepanelen bestaan uit zonnecellen, en die zijn weer opgebouwd uit silicium. Door lichtinval van de zon wordt in de cellen een gelijkstroom opgewekt, en die stroom wordt verzameld in de omvormer. Deze omvormer zorgt er voor dat de gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom, en dat is noodzakelijk om de stroom thuis te kunnen gebruiken of terug naar het elektriciteitsnet te sturen.

Een zonnestroomsysteem bestaat uit één of meer zonnepanelen op het dak van een woning, een omvormer, bekabeling (van de zonnepanelen naar de omvormer en van de omvormer naar de elektriciteitsmeter) en een vrije groep in de meterkast voor de aansluiting van de zonnepanelen, voor de verbinding met en terug levering naar het elektriciteitsnet.

Met een beschikbare ruimte op uw dak van ongeveer 3 bij 5 meter kunnen al zo’n 10 panelen worden geplaatst, waarmee ongeveer de helft van uw jaarlijkse stroomverbruik gedekt wordt. Zonnepanelen passen in principe op elk plat en schuin dak. Voor de meeste soorten daken is er wel een makkelijke oplossing voor het bevestigen van de zonnepanelen, zelfs voor golfplaten en asfalt daken. Voor gevels zijn er beugels waarmee panelen onder een hoek aan de muur kunnen worden bevestigd.

Wij plaatsen voor u het optimaal aantal zonnepanelen voor uw situatie. We houden rekening met uw elektraverbruik en de beschikbare ruimte op uw dak.

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de oriëntatie naar de zon en de hellingshoek van het dak. Deze figuur geeft afhankelijk van de hoek en de oriëntatie aan met welke factor de opbrengst afneemt: bij een oriëntatie van zuid bij een hellingshoek van 35% is de opbrengst 100%. Bij een oriëntatie west-zuid-west (WZW) en dezelfde hoek is de opbrengst nog 90%. Woningen met een hellingshoek van 40 % en oriëntatie west, hebben een opbrengst van 80 %.
Liggen de panelen op het zuidoosten of zuidwesten gericht of op een schuin dak met een hellingshoek van 20 tot 60 graden, dan is de opbrengst lager (ca. 10%), maar nog steeds erg de moeite waard.
Bij een dak dat georiënteerd is op het westen of oosten zal het voordeel kleiner zijn.

Zonnepanelen zijn in serie geschakeld net als bijvoorbeeld een kerstboomverlichting. Als één lampje kapot is dan doet de hele string het niet. Zo werkt het ook met zonnepanelen. Als één van de zonnepanelen minder oplevert doordat deze in de schaduw ligt, beïnvloedt dat de prestaties van het hele systeem. Daarom is het belangrijk om een systeem op maat te maken voor de woning en worden er standaard systemen ontworpen per woningtype.
Ook is van belang om goed in te schatten welke schaduwvorming er nu is, en hoe dit beeld in de toekomst is (nieuwe flat, groeiende bomen van uzelf of de buurman).

De zonnepanelen waar voor gekozen werd in dit project zijn 1 meter bij 1,6 meter, met een vermogen van 270 Wp.

In principe worden zonnepanelen zo hoog mogelijk op het dak gelegd. Daarbij wordt gekeken naar de relatie met de rest van de straat. Bij voorkeur ontstaat een gelijk, rustig beeld als meerdere huurders zonnepanelen bestellen.
In geval van een dakkapel of schoorstenen / afvoer, zal specifiek gekeken moeten worden naar een goede plaatsing. Van belang is dat de panelen niet in de schaduw liggen en dat ook bijvoorbeeld het schilderen van de dakkapel mogelijk blijft.

De montage gebeurt bovenop de bestaande dakbedekking, zowel bij een plat dak als een schuin pannendak. Bij een plat dak gebruikt de installateur steunen, bij een pannendak wordt een rails door middel van haken aan de panlatten bevestigd. Daar zitten de zonnepanelen aan vast. Wel zal er één doorvoer gemaakt worden door het dak of de muur om de stroomkabel naar binnen te brengen. Die maken ze uiteraard goed waterdicht. Er hoeven geen nieuwe pannen op het dak geplaatst te worden.

Deze zonnepanelen zijn donkerblauw qua cellen, hebben een witte achtergrond en een aluminium kader. Er werd gekozen voor deze panelen, omdat deze het meeste rendement hebben.

De omvormer wordt zoveel mogelijk op zolder geplaatst.
Indien dit niet mogelijk is in uw woning wordt een plaats in de buurt van de meterkast gekozen.

Er moeten kabels van de zonnepanelen op het dak naar de omvormer op zolder en vervolgens naar de meterkast. De kabels lopen binnen in de woning en worden uiteraard zo netjes mogelijk bevestigd.

De wet schrijft voor dat bij een installatie van 6 panelen of meer, de zonnepanelen op een vrije groep moeten worden aangesloten. In de meeste woningen moet deze groep extra aangemaakt worden. In geval u een heel oude groepenkast heeft, moet mogelijk de hele groepenkast vervangen worden. De installateur beoordeelt dit bij de schouw. Er zijn voor u geen meerkosten aan verbonden als dit nodig is.

De opgewekte energie wordt via een omvormer, die is aangesloten op een stopcontact, geschikt gemaakt voor uw apparaten in huis. Schijnt de zon niet, dan zit u niet opeens zonder stroom, want dan betrekt u stroom van het netwerk. Op dagen dat u meer stroom opwekt dan u gebruikt levert de omvormer het overschot aan het elektriciteitsnet. In het vakjargon heet dit ‘salderen’. U merkt er dus niets van, alléén in uw portemonnee.

Zonnepanelen zetten (zon)licht om in stroom. Ze beginnen stroom te produceren zodra het licht wordt. Dus ook op bewolkte dagen. Op zonnige dagen wekken ze wel meer stroom op.

De zonnestroom gebruikt u direct in uw eigen woning. Produceren de zonnepanelen meer stroom dan u op dat moment nodig heeft, dan wordt het overschot aan het elektriciteitsnet geleverd. Heeft u een elektriciteitsmeter met draaischijf, dan ziet u de meter zelfs terugdraaien. De stroom die u in het donker (’s avonds en ’s nachts) verbruikt, neemt u gewoon weer van het net af. Het net fungeert dus als een soort van opslag.

Het energiebedrijf verrekent de terug geleverde stroom met uw energierekening (incl. BTW en energiebelasting) . Dit heet ‘salderen’. U krijgt voor uw eigen stroom dezelfde prijs als voor de stroom die u afneemt.

Dit hangt af van het aantal zonnepanelen. In Nederland rekent men met een energieopbrengst van 0,82 tot 1 kWh per Wp. Wp (Wattpiek) geeft het vermogen van de installatie aan. 1 zonnepaneel heeft een vermogen van 270 Wp. Een installatie van 10 zonnepanelen van 270 Wp heeft een totaal vermogen van 2700 Wp.

De energieopbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid zon (het weer), de ligging van de woning (aan de kust is het over het algemeen zonniger dan in het binnenland), de plek van de zonnepanelen (panelen op het zuiden leveren het meeste stroom op) en de hellingshoek van het dak (ideale hellingshoek is 30-35 graden).

In Den Helder is de energieopbrengst gemiddeld 0.97 kWh per Wp. Een installatie van 10 zonnepanelen zou dan bvb 10 x 270 x 0.97 = 2619 kWh elektriciteit per jaar produceren.

Deze stroom hoeft u dus niet in te kopen bij het energiebedrijf.

Gemiddeld lopen de prestaties van de geselecteerde panelen 0,5 % per jaar terug. Dus na 10 jaar resteert 95 % van de opbrengsten, na 20 jaar 90 %.

Zonnestroom is in bijna alle gevallen goedkoper dan stroom van het net.
Het gemiddeld tarief van stroom op het net (incl. energiebelasting, transportkosten en BTW) is 23 cent €/kWh.
Zonnestroom van een woning die perfect zuid gelegen is kost omgerekend slechts 17,2 cent €/kWh.

De stroom die overdag terug geleverd wordt aan het net wordt verrekend met de stroom die u hebt afgenomen van uw energieleverancier voor het hoge tarief. Levert u in de piek-uren meer terug dan u verbruikt in deze uren, dan verrekent het energiebedrijf het vervolgens met de stroom die in de dal-uren is afgenomen voor het lagere tarief. Het is dan ook vaak voordelig om met zonnepanelen een dubbeltarief contract aan te gaan.

Op dit moment betaalt u een voorschot per maand aan uw energieleverancier. Dit voorschotbedrag gaat niet automatisch omlaag. Samen met uw energiebedrijf kunt u uw maandelijkse voorschot verlagen. Bij de grote energiebedrijven (Nuon, Eneco, Essent, Greenchoice, Oxxio) kunt u dit zelf regelen via uw online dossier (via de website beschikbaar) of u kunt telefonisch contact opnemen. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw energieleverancier over het verlagen van uw maandelijkse voorschotbedrag.
Het energiebedrijf is overigens niet verplicht het voorschot omlaag te brengen. In het slechtste geval, merkt u dus pas bij de jaarafrekening (rond maart) het effect van de zonnepanelen. U krijgt dan een lagere nota (als u niet veel meer elektra of gas bent gaan verbruiken) en het voorschotbedrag wordt dan wel automatisch aangepast.

U hoeft zelf niets te investeren. U betaalt per maand een bedrag aan Woningstichting voor het gebruik van de zonnepanelen. Dit bedrag is lager dan wat u voor de elektriciteit bij uw huidige energieleverancier betaalt.

Via Woningstichting Den Helder kan u zonnepanelen krijgen op uw woning zonder dat u deze zelf moet aankopen. Doordat tegelijkertijd veel panelen kunnen worden geplaatst, kan het ook tegen een scherpe prijs.

De kostprijs van zonnestroom is lager dan wat u gaat besparen op uw energierekening. Op die manier kan u vanaf dag 1 besparen op uw totale energiekosten.
Plaats uw zon op de kaart en u ontvangt een aanbod voor uw situatie.

De energieprijzen zijn de laatste jaren sterk gestegen. De afgelopen 15 jaar is de energieprijs ruim verdubbeld.
Eén van de voordelen van het plaatsen van zonnepanelen is dat u zichzelf minder kwetsbaar maakt voor toekomstige stijgingen van de energieprijzen. De prijs van de zonnepanelen wordt jaarlijks aangepast op basis van de CPI (Consumenten Prijs Index). De afgelopen jaren is de CPI gemiddeld met 2% tot 2.5% per jaar gestegen.
In 15 jaar zijn de energieprijzen ruim 3 keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten.
Indien de energieprijzen sneller blijven stijgen dan de CPI zal uw voordeel jaarlijks stijgen. Indien de energieprijzen in de toekomst zouden dalen, dan zou uw voordeel ook kleiner kunnen worden.

De berekening van uw voordeel gaat uit van uw huidig energieverbruik. Elektrische apparaten worden steeds energiezuiniger (denk bvb aan de gloeilamp die opgevolgd wordt door de spaarlamp en LED verlichting). Aan de andere kant zien we dat er meer en meer elektrische apparaten in huis komen (denk bvb aan elektronika, multi-media apparatuur, elektrische auto’s, …). Uw gezinssituatie kan ook veranderen (bvb: tieners gaan het huis uit over enkele jaren). Uw elektrisch verbruik zou in de toekomst dus kunnen stijgen of dalen.
Onze berekening houdt geen rekening met dergelijke ontwikkelingen. Het is dus best dat u zelf een inschatting probeert te maken van de toekomstige evolutie van uw elektriciteitsverbruik. Let er op dat de verwachte energieproductie van de zonnepanelen lager is dan wat u denkt te gaan verbruiken. Het is niet slim om meer elektriciteit op te wekken met de zonnepanelen dan wat u gaat verbruiken. De teveel geproduceerde elektriciteit gaat het net op. U krijgt hier een vergoeding voor van uw energieleverancier, maar deze is lager dan de kostprijs van de zonnepanelen.

Om te bepalen of uw woning in aanmerking komt voor zonnepanelen moet er rekening worden gehouden met de ligging van de woning, de bezonning van het dak en eventueel ingepland onderhoud aan het dak.

Dat zou natuurlijk wel het beste zijn. Hoe meer bewoners meedoen, hoe meer groene stroom. Het ziet er trouwens ook wel mooier uit als de buren ook meedoen, maar voor u is het niet per se noodzakelijk.
Zonnepanelen kunnen op ieder geschikt dak afzonderlijk geplaatst worden.

Nadat u het aanbod heeft ondertekend, zal een installateur u contacteren voor een afspraak voor de plaatsing van de zonnepanelen.
Vooraf aan de installatie controleert de installateur nog een keer ter plaatste of uw dak geschikt is, en met name het aantal panelen, de plaats van de panelen op het dak, het bekabelingstracé, de plek van de omvormer, de aansluiting op de groepenkast. De installateur zal u aangeven als er onverwachtse problemen zijn.
De installatie van de zonnepanelen zelf kan op 1 dag worden afgerond.

U hoeft voor de werken op het dak niet thuis te blijven. Alleen voor de bevestiging van de omvormer en de aansluiting op de meterkast natuurlijk wel. Na dat de installatie klaar is en aangesloten, en alles is opgeruimd vindt er nog een opleveringskeuring plaats. Hierbij is ook uw handtekening nodig.

Tussen nu en 2020 krijgt iedereen in Nederland een slimme meter. Met een slimme meter kunnen netbeheerders (als u dat wilt) op afstand uw elektraverbruik en gasverbruik zien (deze gegevens worden via het stroomnet verzonden).
Het plaatsen van een slimme meter is niet verplicht indien u kiest voor zonnepanelen.
Voor meer informatie over slimme meters in het algemeen, zie www.slimmemeters.nl.

De installateur heeft gewoonlijk aan 1 werkdag ruim voldoende om het hele systeem te installeren, ongeacht de omvang van het systeem.

Nee, de werkzaamheden vinden voornamelijk buiten uw woning plaats, op het dak. Alleen voor het plaatsen van de omvormer en de aansluiting op de meterkast moet de installateur binnen werken. De kabel die de stroom van de zonnepanelen naar de omvormer leidt, wordt door het dak of de muur gevoerd.

Nadat u de ingevulde gebruiksovereenkomst opstuurt zal de installateur met u een afspraak maken.
De termijn hangt een beetje af van uw buren. Er moeten telkens minimaal 50 woningen tegelijkertijd uitgevoerd worden.

Bij de opleveringskeuring heeft u ook de gelegenheid vragen te stellen over de werking van de bij u geïnstalleerde apparatuur. Mocht u nadien toch nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust!

Bij de opleveringskeuring ontvangt u alle benodigde informatie.

De keuze voor zonnepanelen staat los van de keuze van energieleverancier. U kan bij uw huidige energieleverancier blijven, of eventueel voor een andere kiezen.

U zal wel minder elektriciteit gaan afnemen van uw energieleverancier en dus ook een lagere energierekening krijgen. Daarom is het best om te melden dat u zonnepanelen hebt. Dan kan uw energieleverancier het maandelijks voorschotbedrag verlagen.

Op de omvormer zit een display waarop u de prestaties van de installatie kunt aflezen. U ziet onder andere hoeveel de panelen vandaag hebben opgebracht, en hoeveel de panelen hebben opgebracht sinds het moment van plaatsing.
De werking van de zonnepanelen wordt op afstand 24h en 7 dagen gemeten en gecontroleerd door een automatisch monitoring systeem. Indien het systeem merkt dat uw zonnepanelen minder produceren dan verwacht zal er automatisch een melding worden verstuurd naar de installateur. Deze zal u vervolgens contacteren voor een afspraak voor een service bezoek.

Gemiddeld gaan zonnepanelen 25 jaar mee en is er nauwelijks onderhoud nodig. De kwaliteit van de zonnecellen in de panelen neemt nog steeds toe en daarmee uiteraard ook de levensduur. In de omvormer zit wel meer elektronica, zoals bij uw tv. De omvormer gaat gemiddeld 10 tot 15 jaar mee. Woningstichting Den Helder en de installateur zorgen er na melding voor dat kapotte omvormers worden vervangen of gerepareerd.

U hoeft zelf niets te doen. Al het onderhoud wordt door de installateur gedaan. Als een paneel niet goed werkt, dan wordt dat op afstand gesignaleerd en komt er iemand langs om een en ander te herstellen.

Zonnepanelen gaan gemiddeld 25 jaar mee en hebben nauwelijks tussentijds onderhoud nodig. Voor een goede werking moeten de panelen schoon zijn. Schuin geplaatste panelen spoelen vanzelf schoon bij een regenbui. U moet zelf geen onderhoud doen aan het systeem.

Nee, u hoeft de zonnepanelen niet te verzekeren.

U kunt zich nu toch gewoon aanmelden. De zonnepanelen blijven achter op de woning na verhuizing, en u zit er dan niet meer aan vast.

De technologie staat niet stil gelukkig. Ook zonnepanelen worden beter, net als computers, telefoons etc. Net als met computers en telefoons geldt dat als u streeft naar de meest efficiënte zonnepanelen, u voor altijd kan blijven wachten.
U begint onmiddellijk te besparen op uw energierekening zodra de zonnepanelen geplaatst zijn. Wachten heeft dus geen zin.

Besparen door isolatie plaatsen en de thermostaat een graadje lager, stroombesparing door die elektrische verwarming en elektrische warmwaterboiler de deur uit te doen, is uiteraard ook verstandig. Dat levert in de regel ook een flinke besparing op, maar uw verbruik wordt nooit nul, en daarom is een combinatie met zonnepanelen zeer gunstig.

Het ecologische voordeel weegt zeker op tegen de nadelen van productie, zeker als de vergelijking wordt gemaakt met andere niet duurzame energie. Daarnaast maakt de industrie werk van recycling en zijn er nu minder grondstoffen nodig per paneel.

Niemand beweert dat onze maatschappij 100% op zonnestroom (en windstroom) kan draaien. Maar onderzoek wijst uit dat een aandeel tot zeker 50% mogelijk is.

China is koploper op het gebied van zonnepanelen. Driekwart van de zonnepanelen in Europa wordt geleverd door Chinese bedrijven om de simpele reden dat ze daar goedkoper zijn. Bovendien leveren de top 10 bedrijven producten van een constante en goede kwaliteit. Ons uitgangspunt is een goed en zo betaalbaar mogelijk product te willen bieden. De Chinese markt biedt een keur aan A-kwaliteit zonnepanelen en de geselecteerde fabrikanten waren bereid hun prijs te laten zakken in ruil voor een hele grote bestelling in één keer

De zonnepanelen worden op het dak bevestigd. Hierbij verandert er niets aan de dakbedekking en wordt er slechts een kleine opening in het dak of de muur gemaakt voor de bekabeling. Uiteraard wordt deze doorvoer wind- en waterdicht afgesloten en gaat uw dak niet lekken.

De omvormer is een elektrisch apparaat en kan in principe net als andere elektrische apparatuur in brand vliegen, al is de kans zeer klein. Brandweerlieden worden getraind in het blussen van zonnepanelen. Zij nemen voldoende afstand, zorgen dat beide draden niet in de hand genomen worden. Daarnaast dient elke installatie in Nederland met een werkschakelaar spanningsvrij gemaakt te kunnen worden.

Alle producten zijn gecertificeerd, ook op het gebied van veiligheid, en hebben alle een CE label. Daarmee zijn zonnepanelen net zo veilig als elk ander huishoudelijk elektrisch apparaat.

Nee, de omvormers en de zonnepanelen zijn transformator-loos en produceren geen straling.

De meeste omvormers zijn zeer stil. Soms zit er in de omvormer een ventilator die geluid maakt bij het koelen. Aangezien de omvormer alleen overdag werkt, zult u hier ’s nachts geen last van hebben. Voor dit project werd er gekozen voor een zeer stille omvormer zonder ventilator. De specificaties van de omvormer vindt u op de website.

Vanuit de Europese Commissie is er sprake van importheffingen op panelen. Deze heffing heeft alleen effect op de inkoopprijs die de installateur betaalt, en dus niet op uw besparing als huurder.

Nee. In de zomer van 2013 is bekend geworden dat zonnepanelen een btw-belaste dienst zijn. Zodoende moeten eigenaren van grote zonne-energiesystemen btw afdragen over de opbrengst van de terug geleverde stroom.
Er is echter een uitzondering voor paneeleigenaren die over een kalenderjaar € 1.345 of minder BTW zouden hoeven afdragen (de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling).
Deze is op u van toepassing. Een systeem van 10 panelen zou in het gunstigste geval 3.000 kwh per jaar opleveren. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd van minder dan 750 euro per jaar. Stel dat alle stroom zou worden terug geleverd aan het net, dan zou er 160 euro BTW af te dragen zijn. Dit is dus veel minder dan de grens van 1.345 euro.
Ook indien u zelf btw-ondernemer bent, is BTW-heffing niet van toepassing, want U huurt de woning als privépersoon (wellicht samen met iemand), en niet als ondernemer.

In 2017 wordt de huidige salderingsregeling geëvalueerd. Mocht het tot aanpassing komen dan zal er voor bestaande situaties een overgangsregeling komen van minstens 4 jaar (dus tot 2021). Volgens de minister kan de overgangsregeling ook langer zijn, bijvoorbeeld gelijk aan de 10 jaar termijn voor het verlaagde EB-tarief bij coöperaties.
Zie onderstaande quote van de minister uit het wetgevingsoverleg:
“We zullen pas over vier jaar bekijken wat ermee [RV: de salderingsregeling] gaat gebeuren. Als we vervolgens een andere regeling invoeren, wat goed denkbaar is, zullen we voor die nieuwe regeling een goede overgangsperiode invoeren. Hoe lang die periode wordt, zullen we op dat moment bekijken op grond van de omstandigheden die dan gelden.”
Dat de salderingsregeling op lange termijn aangepast gaat worden lijkt politiek en economisch onvermijdelijk. Maar ook dan zal zelf-opgewekte duurzame elektriciteit die direct wordt verbruikt (“de was doen als de zon schijnt”) zeer waarschijnlijk onder de vrijstelling van de energiebelasting blijven vallen.

Door het plaatsen van pv panelen is het inderdaad goed mogelijk dat het energielabel van uw woning wijzigt. Hierdoor krijgt uw woning ook meer woningwaarderingspunten.
Om te voorkomen dat dit concequenties voor de huur heeft, wordt het aantal punten wat wordt toegevoegd, later als aftrekpunten berekend, waardoor, gedurende de tijd dat u de woning huurt het aantal woningwwaarderingspunten gelijk blijft. Wanneer de woning opnieuw verhuurt wordt kunnen de punten uiteraard wel aangepast worden.