Sterke groei van aantal zonnepanelen in Den Helder DEN HELDER - Ruim een jaar nadat Woningstichting Den Helder huurders de kans gaf zonnepanelen op hun daken te installeren, is dit al bij vierhonderd woningen gebeurd. Rond de jaarwisseling verwacht ZON Den Helder, die deze klus uitvoert namens Woningstichting, de vijfhonderdste huurwoning van panelen te hebben voorzien.

,,Het is net een sneeuwbal’’, zegt directeur Frans Latjes van Ecorus waar ZON Den Helder een onderdeel van is. ,,Steeds meer huurders gaan overstag nu ze om zich heen horen hoe groot het succes is.’’
Woningstichting is een van de eerste corporaties in het land die zonne-energie op zo’n grote schaal onder haar huurders stimuleert. ,,Het groeit nu steeds sneller’’, bevestigt directeur Peter Kramer van Woningstichting.

Direct

Kramer: ,,Als er een woning van ons leeg komt waarvan het dak de komende jaren niet gerenoveerd hoeft te worden, laten wij daar nu ook direct zonnepanelen op leggen. Wij zijn zeer tevreden over de manier waarop de snelle groei van het gebruik van zonne-energie in de stad wordt gerealiseerd.’’
De huurders die zonnepanelen op het dak laten leggen, moeten gemiddeld 25 euro per maand meer huur betalen, afhankelijk van de hoeveelheid panelen waarvoor zij kiezen. Tegelijk daalt de energierekening met gemiddeld 35 euro per maand.
,,Huurders maken dus tien euro per maand winst’’, legt adviseur Bart Ambriola van ZON Den Helder uit. ,,Dat is ook meteen het minimum. Meestal is de winst maandelijks wat hoger. Dat kunnen we voor iedere huurder individueel vooraf uitrekenen. De daadwerkelijke opbrengst per dak kan sterk verschillen. Je moet onder meer rekening houden met bomen die in de buurt staan, de oppervlakte van het dak, de hellingshoek en uiteraard de ligging ten opzichte van de zon."
Ambriola: ,,Als wij vooraf concluderen dat de winst minimaal is of er zelfs een negatief resultaat wordt verwacht, dan adviseren wij geen panelen te plaatsen.’’

Controle

De huurder kan vrijwel continu zien hoeveel ’winst’ hij maakt op zijn oude energieverbruik. Dat wordt ook steeds in de gaten gehouden door ZON Den Helder zelf. ,,Op die manier kunnen wij controleren of de panelen voldoen aan de verwachtingen en of er problemen zijn’’, legt Marjolein Feddema van Ecorus uit.
Mochten de panelen slecht functioneren of kapot gaan, dan is dat niet het probleem van de huurder. Ambriola: ,,Wij geven 25 jaar garantie op de panelen, maar mochten er toch problemen zijn, dan lossen wij dat op met Woningstichting."
De huurder loopt volgens hem geen enkel risico. ,,Dat is een groot voordeel ten opzichte van huiseigenaren die het zelf moeten regelen."
De adviseur ontmoet aan de deur ook veel scepsis. ,,Mensen zijn bang dat ze er uiteindelijk toch op toeleggen. Dat het een trucje is om ze meer huur te laten betalen en ze er uiteindelijk toch op achteruit gaan. Maar ze horen nu meer en meer van andere huurders dat dat niet het geval is. Die mond-tot-mondreclame gaat steeds sneller, zo merken wij nu.’’

’Cowboys’

Onder de verkopers van zonnepanelen zitten volgens Ambriola ook veel ’cowboys’ die mooie verhalen verkopen maar geen service en kwaliteit leveren. Veel zonnepanelen die te koop worden aangeboden zijn van een slechte kwaliteit. Consumenten kunnen heel moeilijk het kaf van het koren scheiden, zo constateren de medewerkers van ZON Den Helder. ,,Maar bij ons zijn ze aan het goede adres’’, zegt Latjes.
23 november 2015